Sommeren 1832 tilbragte ægteparret Heiberg i Hørsholm i selskab med Henrik Hertz, som de havde lært at kende samme forår, og som i lighed med adskillige andre havde forelsket sig i Johanne Luise. I digtene „Posthuset i Hirschholm“, „Billardet i Hirschholm“ og „Hyacintherne“ har han givet sin version af Hørsholms lyksaligheder hin sommer. Ægteparrets logi, der lå over for posthuset, er ikke synlig på denne farvelagte tegning fra ca. 1825 af indkørslen til Hørsholm by.

.

Henrik Hertz' lyriske produktion er ikke nær så omfattende som hans dramatiske. Gennem hele sit liv udsendte Hertz sin poesi i små, spredte bidder, og først som ældre mand opsamlede han den i sine Digte fra forskjellige Perioder, der udkom i 1851 i to bind, og som i 1862 blev fulgt op af to nye. En pæn produktion, men trods alt begrænset imod de atten bind i hans Dramatiske Værker (1854-1873). Som lyriker er han mindre selvstændig end som dramatiker, og i hans digte møder man ofte den begavede efterligner snarere end den selvstændige digter. Men måske af samme grund er spændvidden i hans lyriske produktion stor. Hertz' digtekunst omfatter rene lyriske stykker, selvbiografiske og bekendende digte, skæmtende rimbreve, rolledigte, satirer og fortællende digte, hvoraf flere er nordisk-mytologiske af karakter. Også i hans lyrik fornemmer man dramatikerens Hertz' sans for absurde situationer og besynderlige figurer. Det ser man fx i showstykket „Skriftemaalet“, hvor den ærværdige pater Joseph er villig til at lade enhver synd passere, blot der bedes lidt bønner og foræres stadig større mængder vokslys til klosteret. Men da det afsløres, at alle skriftebarnets synder er begyndt med, at han af nød og sult har stjålet en kapun fra den ærværdige pater selv, er det slut med syndsforladelsen:

„Hvad? hos mig du stjal? Dit Afskum!Denne Synd kan aldrig sones!Hvo formastelig forgriberSig paa Klostrets hellige FædresEiendom, hans Sjæl skal brændeI en evig Skjærsilds Pine.Ryggesløse! du skal dagligBede fyrretyve Ave.Du skal give næste HøitidSexten Voxlys til vort Kloster.Kan du ikke selv, da skal duSkaffe Udvei hos din Slægt.Du skal faste til du skriger.Du skal gaae med SækkelærredPaa din bare Krop en Maaned.Du skal desforuden tampeEengang ugentlig din Ryg.Og desuden skal du giveFuld Erstatning for Kapunen.– Mærk dig dette! Pak dig bort!“

Ud over gengangerbrevene er det kendteste af Hertz' poetiske arbejder den korte digtkreds „Erindringer fra Hirschholm“ (1832), der består af „Posthuset i Hirschholm“, „Billardet i Hirschholm“ og „Hyacintherne“. Digtenes baggrund er det førnævnte ferieophold med ægteparret Heiberg, hvor bl.a. deres fælles Bellman-interesse udgjorde en del af underholdningen, og digtkredsens to første digte er da også skrevet på strofeformer hentet i Fredmans Epistler. Bellmans erotiske frimodighed er stærkt dæmpet hos Hertz, men blandingen af vemod og letsind, den stilistiske elegance og sansen for antydningen og detaljen deler Hertz med Bellman. Centralt i digtene står Johanne Luise Heiberg, der opfattes i et idyllisk skær med strejf af en kun halvt udtalt erotik. Således fx i „Billardet i Hirschholm“:

See paa ham, hvordan han bukkerGratiøst for Fruen,Byder Viin med Vand og Sukker –Ak, en liflig Drik!Skjelmsk hun seer sig om i Stuen,Synger før hun drikker:„Säj, är intet Mollberg qvicker?Öfvermåttan qvick.“Bums! jeg løb i –Saa gaaer det, naar man spillerTil MelodieAf hendes ømme Triller.Ak, min Frue! naar De synger,Sig mit Bryst forynger,Og en Smerte mig betynger,Som – ja. hvem skal nu?

Her bryder fru Heibergs sang ind i spillet og forhindrer digterjeget, som utvivlsomt er Hertz selv, i at spille ordentligt. Og mere end det: Sangen trækker jegets tanker og følelser ud på en bane, som de ganske vist ikke når at følge ret langt, men som dog når at afsløre, hvilke voldsomme rørelser der bevæger sig i jeget. I sidste verselinje distraheres jeget fra sin distraktion, og digtet er tilbage på scenens overflade. Men ikke før dette stille kig ind i en skjult lidenskabsverden er blevet mulig.

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Hertz' lyrik.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig