Indledning - Renæssancen

Mellem middelalder og moderne tid

1500- og 1600-tallet kan betragtes som én sammenhængende periode, der udgør den lange overgang mellem middelalder og moderne tid. For det, som man i gængs tale kalder renæssancen, er ikke et radikalt brud, men en langstrakt forandringsproces. Læs videre...

Renæssancehumanisme

Renæssancen og dens litterære form, humanismen, blev i Danmark uløseligt forbundet med Reformationen og den protestantiske tro. Læs videre...

Humanismen i Nordeuropa og Danmark – Christiern Pedersen

I 1400-tallets sidste årtier bredte de humanistiske strømninger sig også nord for Alperne. I denne proces var opfindelsen af bogtrykket midt i 1400-tallet af stor betydning. Johann Gutenberg var tysker, og de første bøger blev trykt i Mainz. Læs videre...

Bibelhumanisme og reformkatolicisme – Poul Helgesen

Erasmus af Rotterdam var den dominerende europæiske kulturpersonlighed i de første tre årtier af 1500-tallet, og den gren af den nordeuropæiske humanisme, som kaldes bibelhumanismen, er særlig knyttet til hans navn. Læs videre...

Den tidlige bogtrykkerkunst

Den versificerede beretning om Christian 2. knytter i sprog og stil an til Rimkrøniken, som i 1400-tallets sidste halvdel havde cirkuleret i håndskrifter, indtil den i 1495 blev trykt som den første bog på dansk. Trykkeren var den hollandskfødte Gotfred af Ghemen. Læs videre...

Reformationen

Den katolske kirke blev i senmiddelalderen udsat for et stadig større pres. Der var ikke tale om en enkelt faktor, men om et kompleks spændende fra fyrsters og samfundsgruppers modstand mod kirkens økonomiske og retslige privilegier over kritik af kirkens verdslighed og korrumpering til dens manglende evne til at imødekomme trosmæssige behov. Læs videre...

Den humanistiske reformering af uddannelsessystemet

Et element i kirkeordinansen var som nævnt bestemmelser om skolesystemet. Reelt var der tale om en nyordning af hele undervisningssystemet. For effektivt at kunne uddanne en ny præstestand, der kunne varetage den nye religion, blev det bestemt, at der skulle være en latinskole i hver eneste købstad i landet, og at universitetet i København skulle genåbnes, først og fremmest som præsteskole. Læs videre...

Centralisering og censur

Reformationen medførte en stærk centralisering på mange områder af samfundslivet. Det gjaldt også i forhold til det trykte medium. I Kirkeordinansen fra 1539 blev der indført en omfattende forhåndscensur, som betød, at ingen bøger måtte udgives i Danmark, uden at de havde fået trykketilladelse, imprimatur, af universitetets teologiske professorer og biskopperne. Læs videre...

Kunstdigtning på latin – og dansk

Selv om Reformationen på længere sigt betød et gennembrud for digtning på modersmålet, i 1500-tallet nært knyttet til trosskiftet, var den hjemlige litteratur fortsat tosproget – og i kølvandet på Reformationen voksede en frodig ny latinsproget litteratur frem, også af verdslig art. Læs videre...

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Indledning.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig