Nordisk mytologi og salmedigtning - N.F.S. Grundtvig

Artikelstart

N.F.S. Grundtvig er den senest tilkomne af de danske højromantikere og den eneste, hvis berømmelse i den danske litteratur ikke væsentligst hviler på hans romantiske arbejder. Grundtvig identificeres i dag oftest med sit sene forfatterskab, men der går en lang historie forud. Den unge Grundtvigs forfatterskab falder i en række ret klart afgrænsede faser, og først fra temmelig sent i hans liv er den litterære skriveform etableret, som han i dag mest udpræget kendes for.

Grundtvig deltog kun i sine allertidligste værker i en etableret litterær strømning, nemlig romantikken. Allerede fra slutningen af 1810 skilte han sig ud, og fra da af var der en konstant og i perioder meget stor afstand mellem ham og det omgivende litterære miljø. Fra udgivelsen af Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng (1812) blev han en paria i miljøet, genstand for en række angreb og almindelig latterliggørelse. Han tog også selv hånd om at vedligeholde konflikterne med energiske angreb i mange retninger. Da han endelig med Mands Mindeforelæsningerne sidst i 1830'erne blev omfattet af en bredere folkelig og intellektuel popularitet, havde hans egen udvikling ført ham så langt bort fra de litterære miljøer, at kontakten aldrig rigtig blev genoptaget.

Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) var yngste barn af sognepræst Johan Grundtvig. Allerede tidligt blev han sendt væk fra hjemmet i Sydsjælland. Fra han var ni år, blev han undervist af sine brødres gamle huslærer Laurids Feld, som nu var sognepræst i Thyregod på Vejlekanten. I 1798 kom han til Aarhus Katedralskole, hvorfra han i 1800 dimitteredes til Københavns Universitet. Han husker sig selv som en ugidelig student, men det var ikke det indtryk, han gjorde på sine lærere. Under sin studietid i København og i årene efter førte Grundtvig dagbog, den eneste kendte og sammenhængende fra hans hånd. I en påbegyndt, men aldrig videreført dagbog fra 1. januar 1815 bemærker han med beklagelse, at det er otte år siden, han sidst førte dagbog, fordi hans offentlige skribentvirksomhed har lagt beslag på hans udfoldelser. Der findes nogenlunde sammenhængende dagbogsoptegnelser bevaret frem til midten af 1806. Dagbogens første periode fra studietiden viser Grundtvig som en selvironisk og snusfornuftig person uden et voldsomt følelsesliv og let klodset i social omgang. Han læser meget, tilsyneladende uden for alvor at lægge mærke til det selv, spiller hasard – dog med begrænset indsats – og synes ikke at have haft nogen sammenhængende kontakt med tidens studenterliv.

Grundtvig hørte sin fætter Henrich Steffens' to forelæsningsrækker. Men skønt han siden i flere omgange skulle blive Steffens' beundrer, og skønt han selv senere yndede at fremstille det, som var Steffens hans vækker, var det begrænset, hvor meget han umiddelbart forstod af, hvad han hørte, og noget stort indtryk gjorde det heller ikke på den blaserte unge mand.

Den unge Grundtvigs eneste voldsomme passion syntes at have været skriveriet. I en optegnelse fra 1802 med titlen „Min Bekiendelse“ bemærker han deprimeret: „Ieg indseer vel, det duer ikke, og dog øjner jeg endnu ej den Tid da Raseriet vil forgaa mig.“ Det gjorde det aldrig: Omfanget af Grundtvigs forfatterskab er aldrig overgået på dansk grund. Bibliografien over hans skrifter registrerer 1471 numre, og af dem er mange store bøger. Tempoet var højt fra begyndelsen, selv om debuten lod vente på sig. Det Kgl. Biblioteks Grundtvigarkiv rummer et omfattende utrykt forfatterskab fra Grundtvigs tidligste år. Allerede fra tiden på Aarhus Katedralskole findes de første forsøg, og de fortsættes op igennem studieårene, så Grundtvig ved sin offentlige debut havde en lang række fuldendte og ufuldendte arbejder bag sig. Retningerne er mangfoldige, skuespil, nordiske fortællinger, dialoger, refleksioner og digte.

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Nordisk mytologi og salmedigtning - N.F.S. Grundtvig.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig