Frank Jæger var 22 år ved udgivelsen af Dydige digte, født og opvokset på Frederiksberg og i gang med en bibliotekaruddannelse, som han gjorde færdig i 1950. Han nåede kun at praktisere som bibliotekar i tre måneder, før han etablerede sig som fuldtidsforfatter. Han havde publiceret digte i tidsskrifter og aviser, før han i vinteren 1948 sendte Wivels forlag et større manuskript med arbejdstitlen Miraklernes bog. Ud fra dette materiale forestod Bjørn Poulsen og Thorkild Bjørnvig et udvalg og foreslog den endelige titel, Dydige digte. Den gensidige forståelse mellem Jæger og Heretica-gruppen var øjeblikkeligt til stede. Til gengæld har det for eftertiden været mindre indlysende, hvori forbindelserne mellem Jægers digte, Hereticas standpunkt og katastrofestemningen bestod. Frank Jæger deltog imidlertid i gruppens samlede indsats imod ideologiseringen af tilværelsen og vægrede sig ved de „gale hververe“ (Jørgen Gustava Brandts udtryk om bl.a. Erik Knudsen), som skyndede til politisk mobilisering af kunsten. Han stod fast på poesiens gyldighed som selvstændig erkendelsesform og gjorde det endda med en særlig konsekvens, som viser sig i hans manglende tilbøjelighed til at teoretisere over kunsten som sådan og over sin egen digtning. For Jæger var poetik lig med „værkstedsindiskretioner“, og tilgangen til hans lyrik er derfor ikke formidlet gennem programmatiske essays, der understøtter digtenes symbolske betydning. Forholdet mellem livet og lyrikken er i Jægers forfatterskab et direkte mellemværende.

Således er det ikke tidsånden, det handler om i Jægers digte. De vender sig fra den verdenshistoriske krise og retter opmærksomheden mod de nære ting og det „lille Liv“, som det kaldes i digtet „Ved et beskedent Rejsegilde“. Deres intimitet og lokalitet er karakteristisk. Der kysses og kløves brænde, pløjes og ryges pibe i disse digte. Sanserne er stillet ind på den umiddelbare situation, der kan være erotisk eller forunderlig på anden vis. Tidserfaringen i dem er bestemt af årstidernes og døgnets gentagne kredsløb – og ikke af den abstrakte tid og det opskruede tempo, som hører byen til. Omgivelserne er landlige og ofte benævnt ved deres nordsjællandske stednavne: Gurre, Esbønderup, Farum og Krogvad. Intimiteten i Jægers lyrik etableres desuden ved brug af personnavne: Jægers første kone Kirsten optræder som både motiv og adressat i digtene, der også portrætterer forfatteren selv – i tredje person og under betegnelsen „poeten“. Venner figurerer ligeledes i digtene med navns nævnelse. Dette biografiske islæt gik i spænd med mediebilledet af poeten; familien Jæger blev et yndet reportageemne for ugeblade og aviser, der afbildede parret i hjemlige omgivelser. Ufrivilligt kom de dermed til at levere forlægget for Jørgen Mogensens populære tegneseriestribe Poeten og lillemor, der begyndte at komme i 1950.

Den geografiske og biografiske forankring af digtene har skabt en tradition for at inddele Jægers forfatterskab efter hans bosættelser: i en Farumperiode fra debuten til 1954, i en Langelandsperiode fra 1954 til 1970 og i en Helsingørperiode fra 1970 til Jægers død i 1977. Bevægelsens retning i de to første perioder, hvori det lyriske forfatterskab bliver til, er netop væk fra storbyen, der trængte sig på og fordrev ham fra Farum i midten af 1950'erne. Til første periode hører foruden Dydige digte (1948): Morgenens trompet (1949), De 5 aarstider (1950) og Tyren (1953). Fra Tranekær udsendte Frank Jæger tre digtsamlinger: Havkarlens Sange (1956), Cinna og andre Digte (1959) og Idylia (1967). I den sidste periode udkom kun prosa og enkelte digte fra Jægers hånd. I hans dødsår besørgede Thorkild Bjørnvig en udgivelse af de digte, der var blevet kasseret ved debuten, Miraklernes bog.

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Det lille liv.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig