Opslagsværker

Jørgen Gustava Brandt Præsentation. 40 danske digtere efter krigen. Gyldendal 1964

Stig Dalager og Anne-Marie Mai Danske kvindelige forfattere, bd. 2. Gyldendal 1982

Dansk biografisk leksikon, 3. udg., bd. 1-16. Gyldendal 1979-1984

Danske digtere i det 20. århundrede. Fire udgaver:

– Ernst Frandsen, Niels Kaas Johansen og Ole Restrup (red.). Gad 1951-1955

– Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.). Gad 1965-1966

– Torben Brostrøm og Mette Winge (red.). Gad 1980-1982

– Anne-Marie Mai (red.). Gad 2000-2002

Jørgen Holmgaard (red.) Analyser af danske romaner, bd. 1-3. Borgen 1977

John Chr. Jørgensen (red.) Dansk forfatterleksikon. Rosinante 2001

Jytte Larsen (red.) Dansk kvindebiografisk leksikon, bd. 1-4. Rosinante 2000-2001

Klaus P. Mortensen og Søren Schou (red.) Gads danske forfatterleksikon. Gad 2003

Povl Schmidt m.fl. (red.) Læsninger i dansk litteratur, bd. 3 og 4. Odense Universitetsforlag 1997

Marianne Stecher-Hansen (red.) Twentieth Century Danish Writers. Bruccoli Clark Layman 1999

Lisbeth Worsøe-Schmidt Forfatter i Danmark 1894-1994. Systime 1994

Litteraturhistoriske og historiske værker

Gunhild Agger m.fl. (red.) Dansk litteraturhistorie, bd. 7. Gyldendal 1984 (1990, 2000)

Michael Bruun Andersen m.fl. (red.) Dansk litteraturhistorie, bd. 8. Gyldendal 1984 (1990, 2000)

Torben Brostrøm og Jens Kistrup Dansk litteraturhistorie, bd. 4. Politikens Forlag 1966

Jørgen Fafner Dansk vershistorie, bd. 1-2. C.A. Reitzel 1994-2000

Ole Feldbæk (red.) Dansk identitetshistorie, bd. 1-4. C.A. Reitzel 1991-92

Hans Hertel (red.) Verdens litteraturhistorie, bd. 6 og 7. Gyldendal 1992-93

Eric Hobsbawm Ekstremernes århundrede. Verdens historie 1914-94, på dansk ved Ole Lindegård Henriksen. Samleren 1997

Peter Michael Hornung (red.) Ny dansk kunsthistorie, bd. 6, 7 og 8. Fogtdal 1994-1995

Klaus Bruhn Jensen (red.) Dansk mediehistorie, bd. 2. Samleren 1997

Elisabeth Møller Jensen m. fl. (red.) Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 3. Rosinante 1996

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.) Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. Gyldendal 2005

Sven Møller Kristensen Dansk litteratur 1918-1952. Munksgaard 1953

Bo Lidegaard Overleveren 1914-1945. Dansk udenrigspolitiks historie, bd. 4. Danmarks Nationalleksikon 2003

Sven-Eric Liedman I skuggan avframtiden. Modernitetens idéhistoria. Bonnier 1997

Niels Chr. Lindtner (red.) Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Politikens Forlag 1977

Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen og Erik A. Nielsen Litteraturhistorier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. Danmarks Radio (2. udg.) 1996

Søren Mørch Den sidste Danmarkshistorie, Gyldendal 1996

Erik A. Nielsen Modernismen i dansk lyrik 1870-1970. Ideologihistorie, bd. 3. Fremad 1976

Olaf Olsen (red.) Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 12-14, 1990-91, 2. rev. udg. 2004

Cai M. Woel Dansk Literaturhistorie 1900-1950. Forlaget Arnkrone 1956

Om perioden

Hanne Abildgaard „Dysmorfismedebatten. En diskussion om sundhed og sygdom i den modernistiske bevægelse omkring første verdenskrig“ i Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger XXVII, 1985

Richard Andersen Danmark i 30'erne. En historisk mosaik. Gyldendal 1968

Carl Erik Bay og John Chr. Jørgensen (red.) Litteratur og samfund i mellemkrigstiden. Litteratursociologiske studier. Gyldendal 1979

Carl Erik Bay Dialog. En antologi. Gyldendal 1978

Otto F. Best Theorie des Expressionismus. Reclam 1991

Vilhelm Bjerke-Petersen, Ejler Bille og Richard Mortensen (red.) linien 1934-1939. Esbjerg Kunstforening 1984

Ib Bondebjerg Proletarisk offentlighed, bd. 2. Medusa 1979

Malcolm Bradbury og James MacFarlane Da litteraturen blev moderne. Gyldendal 1989

Thomas Bredsdorff (red.) Danske digtanalyser. Digte fra folkevisen til det tyvende århundrede læst af digtere, forskere, lærere, kritikere. Arena 1969

Torben Brostrøm Poetisk kermesse. Veje gennem dansk modernisme. Gyldendal 1967

Herschel Browning Chipp (red.) Theories of Modern Art. A Source Book by Artists and Critics. University of California Press 1968

Frederick Burwick The Crisis in Modernism. Bergson and the Vitalist Controversy. Cambridge University Press 1992

Peter Bürger Theorie der Avantgarde. Suhrkamp 1974

Peter Bürger (red.) Surrealismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1982

Peter Knoop Christensen m. fl. Amerikanisering af det danske kulturliv i perioden 1945-58. Aalborg Universitetsforlag 1983

Claus Clausen Digtere i forhør 1966. Gyldendal 1966

Peter Conrad Modern Times, Modern Places. Knopf 1999

Sara Danius The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Aesthetics. Cornell University Press 2002

Arthur Danto After the End of Art. Contemporary Art and the Pale of History. Princeton University Press 1997

Gérard Durozoi Histoire du mouvement surréaliste. Hazan 1997

Hanne Engberg Kætterne. Kredsen omkring Heretica 1948-54. Gyldendal 1999

Ernst Frandsen Aargangen, der maatte snuble i Starten, 1943. Ny udgave Gyldendal 1965

Emil Frederiksen Ung dansk litteratur 1930-50. Schønberg 1951

Hans Ulrich Gumbrecht In 1926. Living at the Edge of Time. Harvard University Press 1997

Ole Grünbaum og Henrik Stangerup (red.) Kulturkampen. En antologi. Fremad 1968

Ole Hansen og Jan Flemming Hansen Danske sabotørromaner fra befrielsesåret 1945, upubliceret speciale. Roskilde Universitetscenter 1987 J

ason Harding The Criterion. Cultural Politics and Periodical Networks in Inter-War Britain. Oxford University Press 2002

Arne Hardis Æresretten. Dansk Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52. Lindhardt og Ringhof 2003

Olav Harsløf Kulturdebat i 20'rne. Medusa 1976

Olav Harsløf Mondegruppen. Kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928-1932. Museum Tusculanum 1997

Hans Hertel „Besættelsestidens litteratur, litteraturens besættelse. Et forskningsprojekt og et livsprojekt“ i: Kritik 145, 2000

Hans Hertel „Det belejrede og besatte åndsliv“ i: H. Dethlefsen og H. Lundbak (red.) Fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Museum Tusculanum 1998

Hans Hertel (red.) Tilbageblik på 30'erne: litteratur, teater, kulturdebat 1930-39, bd. 1-2. Stig Vendelkærs Forlag 1967, 3. udg. 1997

Robert Hughes Det chokerende nye. Kunstens og forandringernes århundrede, på dansk ved B. Reiter. Samleren 1981

Bent Jensen Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle. Gyldendal 1984

Henrik Jensen Ofrets århundrede. Samleren 1998

Ole Juul Den tavse Gud. Fra poetisk erkendelse til etisk forståelse / en læsning af Heretica 1948-53. Anis 1998

John Chr. Jørgensen Kulturkritikkens mestre. Danske dagbladskritikere 1900-1990. Fremad 1992

Stephen Kern The Culture of Time and Space 1880-1918. Harvard University Press 1983

Hans Kirchhoff Samarbejde og modstand under besættelsen. En politisk historie. Odense Universitetsforlag 2001

Finn Klysner Den danske kollektivroman 1928-1944. Vinten 1976

Johnny Kondrup Erindringens udveje. Studier i moderne dansk selvbiografi. Amadeus 1994

Jesper Vaczy Kragh Kampen om livsanskuelse. Syddansk Universitetsforlag 2005

Tom Kristensen Oplevelser med lyrik. Gyldendal 1957

Morten Lassen m.fl. (red.) Modernismen til debat. Nye historier om dansk litteratur. Gyldendal/Syddansk Universitetsforlag 2005

Lise Loesch Tamme fugle længes – vilde flyver. Avantgardelyrik i Danmark, Finland og Sverige i mellemkrigstiden. Akademisk Forlag 1980

Niels Martinov Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden. Gyldendal 1990

Finn Hauberg Mortensen (red.) Klingen. En antologi. Samleren 1980

Søren Mørch 24 statsministre. 24 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede. Gyldendal 2000

Hans Jørn Nielsen Kætterier og dialoger. Kulturkritik og litteratursyn i tidsskrifterne Heretica, Athenæum og Dialog. Aalborg Universitetsforlag 1986

Anders Palm „Modernism eller dysmorphism? Ett bortglömt kapitel i nordisk modernism“ i: Möten mellan konstarter. Studier av dikt, dans, musik, bild, drama och film. Norstedt 1985

David Perkins A History of Modern Poetry. Belknap Press of Harvard University Press 1987

Marjorie Perloff The Futurist Moment. Avant-Garde, Avant Guerre, and the Language of Rupture. University of Chicago Press 2003

Anne Birgitte Richard Køn og kultur. 1930ernes og 1940ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster. Museum Tusculanum 2005

Klaus Rifbjerg m.fl. Den kulturradikale udfordring. Kulturradikalismen gennem 130 år. Tiderne Skifter 2001

Karl Riha (red.) Dada total. Manifeste, Aktionen, Texte, Bilder. Reclam 1994

Jan Rosiek Andre spor. Studier i moderne dansk lyrik. Spring 2003

Wolfgang Rothe Expressionismus als Literatur. Francke 1969

Inge Vibeke Raaschou-Nielsen „Storm over København. Berlinergalleriet „Der Sturm“ besøger København 1912-1918“ i: Kunstmuseets Årsskrift. Statens Museum for Kunst 1992

Søren Schou Og andre forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60. Roskilde Universitetsforlag 2001

Erik Svendsen Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme. Gyldendal 1998

Ditlev Tamm Retsopgøret efter besættelsen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1984

Morten Thing Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, bd. 1-2. Tiderne Skifter 1993

Poul Erik Tøjner Poetik – at tænke med kunst. Gyldendal 1989

Erik Wiedemann Jazz i Danmark – i tyverne, trediverne og fyrrerne, bd. 1-3. Gyldendal 1982

Ole Wivel (red.) Heretica. En antologi af essays og digte fra tidsskriftets seks årgange. Gyldendal 1962

Periodens dramatik

Kjeld Abell Teaterstrejf i paaskevejr. Gyldendal 1948

Harald Engberg Teatret 1945-62. Areté 1952

Harald Engberg Dansk teater i halvtredserne. Carit Andersen 1958

Jens Engberg Til hver mands nytte. Historien om Det Kongelige Teater, bd. 1-2. Frydenlund 1995

Erik Hvidt Politikens Revyhistorie fra Erik Bøgh til Jesper Klein. Politikens Forlag 1981

Karl Jacobsen og Ole Ravn (red.) Teatret i det 20. århundrede – teori og praksis, bd. 1-3. Gyldendal 1975

Kela Kvam, Janne Risum og Jytte Wiingaard Dansk teaterhistorie, bd 2. Folkets teater. Gyldendal 1993

Georg Leicht og Marianne Hallar Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975. Bibliotekscentralens Forlag 1977

Chr. Ludvigsen og Stephan Kehler (red.) Teatrets historie. Politikens Forlag 1962

Felix Nørgaard m.fl. (red.) De musiske udsendelser. DR 1925-1975, bd. 1-3. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1975-78

Alette Scavenius og Stig Jarl (red.) Sceneskift. Det 20. århundredes teater i Europa. Multivers 2001

Frederik Schyberg Ti Aars Teater (1929-1939). Gyldendal 1939

Frederik Schyberg Teatret i Krig (1939-48). Gyldendal 1949

Om enkelte forfattere

Kjeld Abell

Elias Bredsdorff „Grå celler eller blå pekingesere“ i: Vindrosen 2. årg. nr. 3, 1955

Peter P. Rohde „Kjeld Abell og det retoriske drama“ i: Vindrosen 2. årg. nr.3, 1955

Arne Helman Larsen Strukturen i Kjeld Abells vigtigste skuespil, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1960

Sven Møller Kristensen (red.) En bog om Kjeld Abell. Gyldendal 1961

Elias Bredsdorff Kjeld Abells billedkunst. Gyldendal 1970

Tage Hind „Dialog, monolog og stumhed“ i: Dramaturgiske studier. Gyldendal 1970

Frederick J. Marker Kjeld Abell. Twayne Publishers 1976

Johan Faltin Bjørnsen Kjeld Abell. Hans idéer og verker. Gyldendal 1979

Alice Bryrup Heje I Kjeld Abells dramatiske verden. Gyldendal 1989

Lisbet Jørgensen, Isabella Hercel og Katrine Brøgger Speldt (red.) Abell blomstrer ikke for enhver. 11 artikler om Kjeld Abell. Multivers 2002

Knuth Becker

Emil Frederiksen Knuth Becker. Et kritisk essay. Gyldendal 1970

Johannes V. Sørensen Knuth Becker og hans baggrund. Engagement og holdning i hans forfatterskab. Aros 1981

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Svend Borberg

Ib Boye Forfængelighedens pris. Nærbillede af Svend Borberg, mellemkrigstidens visionære kritiker. Forlaget Cicero 1988

Jørgen Gustava Brandt

Iben Holk Livstegn. En bog om Jørgen Gustava Brandts forfatterskab. Schultz 1979

Lotte Thyrring Andersen Gentagelsens poesi. Virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning. Gad 2003

H.C. Branner

Karen Blixen „H.C. Branner: „Rytteren““, 1949, optrykt i Essays. Gyldendal 1965

Jørn Vosmar H.C. Branner. Gyldendal 1959

Mogens Brøndsted „Barnet hos H.C. Branner. En dokumentation“ i: Edda 59, 1959

Emil Frederiksen H.C. Branner. Et kritisk grundrids. Gyldendal 1966

Leo Ottosen H.C. Branners tidlige forfatterskab. Gyldendal 1975

Erik Skyum-Nielsen Ideologi og æstetik i H.C. Branners sene forfatterskab. Gyldendal 1980

Janne Jarlby H.C. Branner. Splittelse og kontinuitet. Syddansk Universitetsforlag 2003

Rud. Broby-Johansen

Olav Harsløf, Ivan Boserup og Gerd Callesen (red.) Rudolf Broby-Johansen – en central outsider i det 20. århundrede. Museum Tusculanum 2000

Emil Bønnelycke

Hanne Schou Jensen Leve i introduktionen. Dansk modernisme spejlet i Emil Bønnelyckes tidlige digtning. Upubliceret magisterkonferensafhandling. Københavns Universitet 1982

Per Stounbjerg „Storbyen, Bergensbanen og rutsjebanen. Om 'Fattigdommens Rigdom'“ i: Spring 2, 1992

Paul la Cour

Povl Schmidt Paul la Cour. Symbol og Virkelighed. Gyldendal 1963

Povl Schmidt Paul la Cour. Munksgaard 1971

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Harald Bergstedt

Valdemar Pedersen Harald Bergstedt. Gyldendal 1967

Ida Nilsson Ildsjæl på vildspor. En biografi om Harald Bergstedt. Syddansk Universitetsforlag 2004

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Thorkild Bjørnvig

Per Dahl Thorkild Bjørnvigs tænkning. Gyldendal 1976

Marianne Barlyng (red.) I kentaurens tegn. En bog om Thorkild Bjørnvigs universer. Gyldendal 1993

Christian Lund „Man skal lære at holde kæft“ i: Den blå port 27-28, 1993

Bolette Lykke Kehler Efter-skrift. Thorkild Bjørnvig og det moderne, upubliceret speciale. Københavns Universitet 1996

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Karen Blixen

Robert Langbaum Mulm, latter og stråler. Oversat af C. Svendsen. Gyldendal 1964

Aage Henriksen Det guddommelige Barn og andre essays om Karen Blixen.

Gyldendal 1965 Aage Kabell Karen Blixen debuterer. Wilhelm Fink 1968.

Thorkild Bjørnvig Pagten. Mit venskab med Karen Blixen. Gyldendal 1974 Karen Blixen Selskabet Blixeniana. 1976-1985

Marianne Juhl og Bo Hakon Jørgensen Dianas hævn. Gyldendal 1981

Judith Thurman Karen Blixen. Overs. K. Jørgensen. Gyldendal 1983

Aage Henriksen De ubændige. Gyldendal 1984

Bernhard Glienke Fatale Präzedenz. Karen Blixens Mythologie. Karl Wachholtz Verlag 1986

Susan Hardy Aiken Isak Dinesen and the Engendering of Narrative. University of Chicago Press 1990

Olga Anastasia Pelensky (red.) Isak Dinesen. Critical Views. Ohio University Press 1993

Hans Holmberg Ingen skygge uden lys. Om livets veje og kunstens i nogle fortællinger af Karen Blixen. C.A. Reitzel 1995

Tone Selboe Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap. Odense Universitetsforlag 1996

Tone Selboe Karen Blixen. Gyldendal 1999

Bo Hakon Jørgensen Siden hen – om Karen Blixen. Odense Universitetsforlag 1999

Liselotte Henriksen Blixikon. Karen Blixen fra A til Å. Gyldendal 1999

Charlotte Engberg Billedets ekko. Om Karen Blixens fortællinger. Gyldendal 2000

Dag Heede Det umenneskelige. Odense Universitetsforlag 2001

Susan Brantly Understanding Isak Dinesen. University of South Carolina Press 2002

Svend Borberg

Ib Boye Forfængelighedens pris. Nærbillede af Svend Borberg, mellemkrigstidens visionære kritiker. Forlaget Cicero 1988

Svend Borberg

Ib Boye Forfængelighedens pris. Nærbillede af Svend Borberg, mellemkrigstidens visionære kritiker. Forlaget Cicero 1988

Svend Borberg

Ib Boye Forfængelighedens pris. Nærbillede af Svend Borberg, mellemkrigstidens visionære kritiker. Forlaget Cicero 1988

Svend Borberg

Ib Boye Forfængelighedens pris. Nærbillede af Svend Borberg, mellemkrigstidens visionære kritiker. Forlaget Cicero 1988

Ole Wivel

Marianne Juhl „Forfatter-fortid: Ole Wivel og den vidunderlige krig“ i: Jyllands-Posten 7. marts 2001

Poul Pilgaard Johnsen „Ringen sluttet“ i: Weekendavisen 25. juni 2004

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur om litteraturen 1920-1960.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig