Litteraturlisten repræsenterer et skønsomt udvalg af den omfattende litteratur om perioden og de enkelte forfatterskaber. Der henvises generelt til de eksisterende opslagsværker og litteraturhistoriske fremstillinger anført nedenfor samt til følgende web-sider, der især for den nyeste litteraturs vedkommende er uundværlige:

www.litteratursiden.dk

www.forfatterweb.dk

www.danskeakademi.dk

Opslagsværker

Stig Dalager og Anne-Marie Mai Danske kvindelige forfattere, bd. 1-2. Gyldendal 1982

Danske digtere i det 20. århundrede. To udgaver: – Torben Brostrøm og Mette Winge (red.), bd. 4 og 5. Gad 1982 – Anne-Marie Mai (red.), bd. 2 og 3. Gad 2001-02

John Chr. Jørgensen (red.) Dansk forfatterleksikon. Rosinante 2001

Jytte Larsen (red.) Dansk kvindebiografisk leksikon, bd. 1-4. Rosinante 2000-2001

Klaus P. Mortensen og Søren Schou (red.) Gads danske forfatterleksikon. Gad 2003

Povl Schmidt m.fl. (red.) Læsninger i dansk litteratur, bd. 4 og 5. Odense Universitetsforlag 1997-99

Lisbeth Worsøe-Schmidt Forfatter i Danmark 1894-1994. Systime 1994

Litteraturhistoriske og historiske værker

Mikkel Bogh Ny dansk kunsthistorie. Geometri og bevægelse. Forlaget Palle Fogtdal 1996

Michael Bruun Andersen m.fl. (red.) Dansk litteraturhistorie, bd. 8. Gyldendal 1984 (1990, 2000)

Torben Brostrøm og Jens Kistrup Dansk litteraturhistorie, bd. 4. Politikens Forlag 1966

Torben Brostrøm og Jens Kistrup Dansk litteraturhistorie, bd. 6. Politikens Forlag 1977

Klaus Bruhn-Jensen (red.) Dansk mediehistorie, bd. 3 og 4. Samleren 1997

Hans Hertel (red.) Verdens litteraturhistorie, bd. 7. Gyldendal 1993

Peter Michael Hornung (red.) Ny dansk kunsthistorie, bd. 7 og 8. Fogtdal 1994-95

Elisabeth Møller Jensen m.fl. (red.) Nordisk kvindelitteraturhistorie, bd. 4. Rosinante 1997

Jens Anker Jørgensen og Knud Wentzel (red.) Hovedsporet. Dansk litteraturs historie. Gyldendal 2005

Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen, Erik A. Nielsen og Svend Skriver Litteratur-historier. Perspektiver på dansk teksthistorie fra 1620 til nutiden. DR Multimedie 2004

Søren Mørch Den sidste Danmarkshistorie. Gyldendal 1996

Erik A. Nielsen Ideologihistorie, bd. 3. Modernismen i dansk lyrik. Tabula/Fremad 1976

Olaf Olsen (red.) Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 14, 15 og 16. Gyldendal og Politikens Forlag 2004-05

Frederik Stjernfelt og Poul Erik Tøjner Billedstorm. Om dansk kunst og kultur på det seneste. Amadeus 1989

Om periodens litteratur

Bodil Bang (red.) Roman/roman? Vintens Forlag 1974

Marianne Barlyng m.fl. Arbejderlitteraturen til debat. Gad 1982

Walter Baumgartner m.fl. Skriva om jazz – skriva som jazz. Artiklar om ord och musik. Absalon 2001

Poul Behrendt Bissen og dullen. Familiehistorier fra nutiden. Gyldendal 1984

Poul Borum og Asger Schnack Ung dansk poesi. 22 digtere fra halvfjerdserne. Borgen 1979

Anne Borup m.fl. (red.) Modernismen til debat. Syddansk Universitetsforlag og Gyldendal 2005

Anne Borup og Anne-Marie Mai (red.) Historier om nyere nordisk litteratur og kunst. Gad 1999

Bo Bramsen Bogens vilkår i Danmark. Den danske Forlæggerforening og Den danske Boghandlerforening 1973

Thomas Bredsdorff Sære fortællere. Gyldendal 1967

Torben Brostrøm Versets løvemanke. Borgen 1964

Torben Brostrøm (red.) Opgøret med modernismen. Fremad 1974

Torben Brostrøm Ti års kritik. Prosa/ Lyrik/ Kritik 1965-74. Gyldendal 1975

Torben Brostrøm Den ny åbenhed. 1970'ernes brugslitteratur. Berlingske Leksikon Bibliotek 1981

Torben Brostrøm Fantasi og dokument. Litteraturen og firserne. Gyldendal 1984

Torben Brostrøm Men dansen den går – litterære memoirer. Gyldendal 1994

Lars Bukdahl Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004. Borgen 2004

Claus Clausen Digtere i forhør 1966. Gyldendal 1966

Claus Clausen (red.) Mænd – det svækkede køn. Tiderne Skifter 1974

Claus Clausen (red.) litteratur 80. Tiderne Skifter 1980

Neal Ashley Conrad m.fl. Perspektiver i nyere dansk litteratur. Spring 1997

Niels Dalgaard Guide til fantastisk litteratur: science fiction, fantasy- og horrorlitteraturens hvem er de, hvad skrev de? Fremad 2000

Gregers Dirckinck-Holmfeld Hårde tider forude. Den nye Danmarkskrønike 1972-1993. Aschehoug 1997

Niels Egebak Eumeniderne. Arena 1960 Niels Egebak Skrift, subjekt, fiktion. Arena 1980

Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen (red.) Modernismens historie. Akademisk forlag 2003

Gunilla Hermansson Mellem det korte og det lange. Undersøgelser i dansk 90'er-prosa. Spring 2000

Eske Holm Den maskuline mystik. Rhodos 1975

Bo Green Jensen Afstandens indsigt. Essays om litteratur 1980-1984. Portrætter og præsentationer, 1985

Carsten Jensen „Litteratur med luftrødder. Karakteristik af firsernes mange debuterende prosaister“ i: Fredag 25, 1990

Knud W. Jensen (red.) Pejling af modernismen. Gyldendal 1962

Grete Stenbæk Jensen „Brudstykker af forslidte opfattelser af begrebet: Virkelighed!“ i: Kritik 51, 1980

Lars-Henrik Jensen „Folk og fiktion i 70'erne“ i: Kritik 52, 1980

John Chr. Jørgensen „Danmark set fra gulvet. Arbejderlitteratur som hverdagskost i 1970'erne“ i: Kritik 51, 1980

John Chr. Jørgensen Litteraturen og hverdagen. Nye realisme-essays. Borgen 1979

John Chr. Jørgensen Hamskiftet. Mændenes krise i litteraturen 1973-83. Borgen 1984

Hugo Hørlych Karlsen Skriften, spejlet og hammeren. Borgen 1973

Hugo Hørlych Karlsen Udbrud. Afsøgninger i litteratur og samfund 1968-1977. Rhodos 1977

Britta Timm Knudsen og Bodil Marie Thomsen (red.) Virkelighedshunger. Tiderne Skifter 2002

Peter Øvig Knudsen Børn skal ikke lege under fuldmånen. Forfatterportrætter. Brøndum og Aschehoug 1995

Jette Kroman Digtere på bånd. Borgen 1966

Peter Stein Larsen Digtets krystal. Borgen 1997

Peter Stein Larsen Modernistiske outsidere. Odense Universitetsforlag 1998

Steffen Hejlskov Larsen Systemdigtningen. Modernismens tredje fase. Munksgaard 1971

Steffen Hejlskov Larsen Sproget som et billede af Danmark. Borgen 1969

Jakob Holm og Ole Knudsen (red.) Danmark i 1980'erne. Forum 2003

Jette Lundbo Levy De knuste spejle. Billeder og modbilleder i kvindelitteratur. Tiderne Skifter 1976

Peter Madsen (red.) Linjer i nordisk prosa. Danmark 1965-1975. Cavefors 1977

Anne-Marie Mai (red.) Digtning fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1993

Anne-Marie Mai (red.) Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

Erik A. Nielsen Søvnløshed. Modernisme i digtning, maleri og musik. Centrum 1982

Erling Nielsen (red.) Dansk litterær debat 1950-75. Gyldendal 1975

Hans-Jørgen Nielsen Nye Sprog, Nye Verdener. Udvalgte artikler om kunst og kultur. Gyldendal 2006

Per Olsen (red.) Analyser af moderne dansk lyrik, bd. 2. Borgen 1976

Karin Petersen og Mette Sandbye (red.) Virkelighed, virkelighed, virkelighed. Tiderne Skifter 2003

Anne Birgitte Richard Kvindeoffentlighed 1968-75. Kvindelitteratur og kvindebevægelse i Danmark. Gyldendal 1978

Jan Rosiek Andre spor. Studier i moderne dansk lyrik. Spring 2003

Søren Schou Dansk realisme 1960-75. Medusa 1976

Jens Schoustrup Thomsen (red.) Virkeligheden der voksede. Litterær kulturdebat i tresserne. Gyldendal 1970

Rolf Sindø Hybrider. Syddansk Universitetsforlag 2003

Ejgil Søholm (red.) ORDKVINdTET 97. Fem forfatterinterviews. Statsbiblioteket 1997

Erik Skyum-Nielsen Modsprogets proces. Arena 1982

Erik Skyum-Nielsen Fra ånden i munden. Litteraturkritiske bidrag. Spring 2000

Erik Skyum-Nielsen Engle i sneen. Lyrik og prosa i 90'erne. Gyldendal 2000

Marianne Stidsen (red.) Ankomster – til 90'erne. Dansklærerforeningen 1995

Marianne Stidsen (red.) Udveje-fra 90'erne. Gad 2001

Frederik Stjernfelt og Isak Winkel Holm Dansk Litteratur nu. Kritik 168/169, 2004

Erik Svendsen Det nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme. Gyldendal 1999

Hanne Marie Svendsen Romanens veje. Værkstedssamtaler med danske forfattere. Rasmus Fischers Forlag 1966

Temanumre: Kritik 43, 1978 (Ny dansk litteratur); Kritik 45, 1978 (Status over '68); Kritik 47, 1979 (Realisme og realister); Kritik 51, 1980 (Digter og samtid); Kritik 53, 1980 (Privatlivets ufred); Kritik 56, 1981 (Provinser); Kritik 60, 1982 (Litteraturen i dag); Kritik 70 og 72, 1985 (Postmodernisme); Kritik 73, 1985 (Digterne i dag); Kritik 75/76, 1986 (Danske litterære tidsskrifter efter 1945); Kritik 91/92, 1990 (80'ernes litteratur, kunst og videnskab); Kritik 141, 1999 (90'ernes litteratur, kunst og videnskab); Kultur & Klasse 48, 1983 (Mentalitetshistorie); Kultur & Klasse 52 og 53, 1986 (Postmodernisme); Kultur & Klasse 63, 1988 (Computerkultur); Kultur & Klasse 82, 19?? (Urbanitet og æstetik); Kultur & Klasse 85, 1998 (Modernisme); Kultur & Klasse 88, 1999 (Feminisme og litteraturvidenskab).

Anne Toft og Dorte Øberg Det litterære væksthus. Forfatterskolen og prosaen 1987-86. Odense Universitetsforlag 1997

Poul Erik Tøjner Poetik – at tænke med kunst. Gyldendal 1989

Jørn Vosmar (red.) Modernismen i dansk litteratur. Fremad 1967

Tania Ørum m.fl. (red.) En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik. Spring 2005

Anders Østergaard (red.) Vandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. Dansklærerforeningen 1999

Om periodens dramatik

Bertolt Brecht Om tidens teater. Gyldendal 1960

Viggo Clausen Dramatik. Gyldendal 1976

Viggo Clausen Galskab i meningen. Arena 1967

Birgitte Dam og Mads Laursen Vig 90'ernes TEATER – tendenser i dansk teater og dramatik. Dansklærerforeningen & ARTE 1993

Peter Elung-Jensen Drama Magi. Undertekst 2004

Martin Esslin Det absurde teater (1968), da. Rasmus Fischers Forlag 1968

Henrik Flygare m.fl. Klar scene. Drama 1994

Peder Grøngaard Det danske tv-spil. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1988

Birgitte Hesselaa (red.) Fornyere, 6 danske dramatikere. Drama 2004

Kvam, Risum og Wiingaard Dansk teaterhistorie, bd. 2. Gyldendal 1992

Ib Lucas og Anne McClymont Ny dansk dramatik. Dansklærerforeningen 1998

Morten Piil (red) Gyldendals filmguide. Danske film fra A til Z. Gyldendal 1998

Per Theil og Lise Garsdal Hvem der? Scener fra 90'erne. Høst & Søn 2000

Kirsten Verner Samtidens vidner. Drama 2002

Periodens kulturkritik

Benedict Anderson Forestillede fællesskaber: refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse (1991), da. Roskilde Universitetsforlag 2001

Roland Barthes Mytologier (1957), da. Rhodos 1969

Ulrich Beck Risikosamfundet. På vej mod en ny modernitet (1986), da. Hans Reitzel 1997

Peter Bürger Theorie der Avantgarde. Suhrkamp 1974

Tine Eiby Til tjeneste. Dengang i 70'erne. Gyldendal 2006

Frantz Fanon Fordømte her på jorden (1961), da. Rhodos 1968

Niels Ole Finnemann (m.fl.) Livsstykker. Fem historier til det nye venstres almanak. Modtryk 1979

Susi Frastein m.fl. (red.) Modermærker. Tiderne Skifter 1980

Nikolaus Förster Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80'er und 90'er Jahre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1999

John Kenneth Galbraith Det rige samfund (1958), da. Gyldendal 1961

Ernest Gellner Nations and Nationalism. Blackwell 1983

Anthony Giddens Modernitetens konsekvenser (1990), da. Hans Reitzel 1994

Johan Fjord Jensen Homo Manipulatus. Gyldendal 1966

Anne Jerslev Vi ses på tv. Medier og intimitet. Gyldendal 2004

John Chr. Jørgensen Kulturopbruddets år. Essays og reportager om forfatterne og kulturen i 1970'erne og 1980'erne. Ørenlyd 1982

Christopher Lasch Narcissismens kultur (1978), da. Gyldendal 1982

Olaf Lind og Jonas Møller Bag hækken. Det danske parcelhus i lyst og nød. Arkitektens forlag 1996

Niklas Luhmann Autopoiesis (red. Jens Chr. Jacobsen). Politisk Revys forlag 1992

Jean-François Lyotard Viden om det postmoderne samfund (1979), da. Sjakalen 1982

Herbert Marcuse Det én-dimensionale menneske (1964), da. Gyldendal 1969

Rusudan Melikba m.fl. (red.) At forhandle kønnet. Det Kgl. Danske Kunstakademi 2004

Alexander Mitscherlich Die Unwirtlichkeit der Städte. Suhrkamp 1965

Mary McCarthy Tværtimod. Essays udvalgt og oversat af Hans Hertel. Arena 1966

José Ortega y Gasset Menneskets fordrivelse fra kunsten (1925), da. Gyldendal 1945

Mario Perniola Blændværker. En antologi. Sjakalen 1982

Neil Postman Fagre nye tv-verden (1985), da. Hekla 1989

Bjørn Poulsen Ideernes krise i åndsliv og politik. Gyldendal 1960

Anne Ring Petersen Storbyens billeder – fra industrialisme til informationstidsalder. Museum Tusculanum 2002

Ole Sarvig Krisens billedbog. 2. udg. Gyldendal 1962

Gerhard Schulze Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Campus 1992

Jørgen Stubgaard (red.) Kunstfonddebatten 65. Rhodos 1968

Udsigt. Feministiske strategier i dansk billedkunst, skrevet af kvinder på værtshus. Informations forlag 2004

Robert Venturi m.fl. Learning from Las Vegas. MIT Press 1972

Lisbeth Worsøe-Schmidt Litteraturens situation og litteraturpolitikken 1961-1993. Klim 1994

Martin Zerlang Bylivets kunst. København som metropol og miniature. Spring 2002

Thomas Ziehe Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser (1982), da. Politisk Revy 1983

Om enkelte forfattere

Artikler i Danske Digtere i det 20. århundrede, generationsantologier og forfatterleksika anføres normalt ikke.

Benny Andersen

Thorkild Borup Jensen Benny Andersen – et forfatterskabsportræt. Borgen 1987

Thorkild Borup Jensen (red.) Månens mærker. Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne. Spring 2003

Vita Andersen

Keld Jørgensen „Den ekstatiske tomhed“ i: Litteratur & samfund 33-34, 1981

Lis Norup „Lykken er..“ i: LÆS 1, 1984

Allan Olsen „Vita Andersen og rollen“ i: Kritik 78, 1987

May Schack „Kvinderollens manglende psykiske rummelighed“ i: Kritik 49, 1979

Peter Asmussen

Jonna Gade „Kritikkens problem – det er kritikkens eget“ i: Teater-et 85, 1997

Niels Stern „Spind“ i: Birgitte Hesselaa (red.) Fornyere. Drama 2004

Solvej Balle

Michael Nielsen „Det groteske og det fænomenale – korporlige læsninger af Kirsten Hammann og Solvej Balle“ i: Kritik 121, 1996.

Claus Beck-Nielsen

Ib Lucas og Anne McClymont Samtaler om ci-vi-li-sa-tion. Dansklærerforeningen 2000

Christine Almlund „En dobbeltsidet virkelighedsbetændelse“ i: Birgitte Hesselaa (red.) Fornyere. Drama 2004

Poul Behrendt: Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse. Gyldendal 2006

Henrik Bjelke

Peter Christensen „Af kærlighedens billeder – eller Om videnskabens og venskabets vision og grænse“ i: Passage 18, 1994

Niels Egebak Skrift, subjekt, fiktion. Arena 1980

Marianne Ping Huang „Tunge – tale og tavshed. Lyd, rytme og fortælling hos Henrik Bjelke og Jens-Martin Eriksen“ i: Vandmærker. Dansklærerforeningen 1999

René Rasmussen Bjelke lige i øjet. Politisk Revys forlag 2000

Søren Schou „Fiktionen fortsætter. Om Henrik Bjelke: Trap (1970)“ i: Roman/roman? Vintens Forlag 1974

Anders Bodelsen

Charlotte Engberg „Hjemlig uhygge“ i: Kritik 103, 1993.

Geert A. Nielsen Anders Bodelsens realisme. Vinten 1978

Jørgen Gustava Brandt

Iben Holk (red.) Livstegn. En bog om Jørgen Gustava Brandts forfatterskab. Schultz 1979

Lotte Thyrring Andersen Gentagelsens poesi. Virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning. Gad 2003

Suzanne Brøgger

Marina Allemano Suzanne Brøgger. En introduktion. Gyldendal 2004

Merete Jørgensen og Lars Petersen „Suzanne Brøgger“ i: Kritik 44, 1977

May Schack „Besværgelsens heroiske kraft“ i: Kritik 58, 1994

Karen Syberg „Et sugende elektrisk felt der kan opsluge dig. Interview med Suzanne Brøgger“ i: Kritik 105, 1993

Knud Wentzel „Var der mere I ville vide?“ i: Spring 7, 1994

Louise Zeuthen „„Som sædvanlig mere end villig …“. Suzanne Brøggers erindringsføljeton genlæst i et performativt perspektiv“ i: Den blå port 71, 2006

Cecil Bødker

Gunnar Jakobsen Cecil Bødker. Gyldendal 2001

Inger Christensen

Inger Christensen. Temanummer. Spring 18, 2002

Iben Holk (red.) Tegnverden. En bog om Inger Christensens forfatterskab. Centrum 1983

Lis Wedell Pape (red.) Sprogskygger – læsninger i Inger Christensens forfatterskab. Aarhus Universitetsforlag 1995

Keld Zeruneith „Skriften som evighedsmaskine“ i: Kritik 33, 1975

Tove Ditlevsen

Jens Andersen Til døden os skiller. Et portræt af Tove Ditlevsen. Gyldendal 1997

May Schack „Lykken ved skrivemaskinen“ i: Fredag 10, 1987

Karen Syberg Tove Ditlevsen. Myte og liv. Tiderne Skifter 1997

Jette Drewsen

Jette Drewsen „Fiktion og kvindesag“ i: Dansk Noter, maj 1975

Jette Drewsen „Samtidshistorier“ i: Kritik 51, 1980

Anne Marie Ejrnæs

Anne Borup „Ud af et mørke – om Anne Marie Ejrnæs' Sneglehuset, 1991“ i: Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

May Schack „Kvindestemmer fra fortiden“ i: Politiken, 24.5. 1991

Anna Wegener „Frk. Kristoffersens eventyr“ i: Information, 25.8.1999

Inge Eriksen

Elisabeth Møller Jensen og Karsten Schmidt „En sørøver går i land – fra havfrue til vinterkat“ i: Karneval 1982

Jens-Martin Eriksen

Jimmi Michelsen „Af en bøddels bekendelser. Jens-Martin Eriksen: Vinter ved daggry“ i: Læsninger i dansk litteratur 5. Odense Universitetsforlag 1999

Jens Christian Grøndahl

Marianne Barlyng „Det iøjnespringende“ i: Spring 1, 1991

Pernille Ballebye Follmann Sørensen „Amatør på strejftog“ i: Spring 12, 1998

Vibeke Grønfeldt

Johannes Nørregaard Frandsen „Sløret er sandheden“ i: Dansk Udsyn 1, 1995

Inger-Lise Hjordt-Vetlesen Versioner af kunstneren og romanen i Vibeke Grønfeldts forfatterskab. Syddansk Universitetsforlag 2002

Mariann Bødker Larsen „Når sproget synger sin længsel ud“ i: Nordica 6, 1989

Kirsten Hammann

Michael Nielsen „Det groteske og det fænomenale – korporlige læsninger af Kirsten Hammann og Solvej Balle“ i: Kritik 121, 1996

Thorkild Hansen

Poul Behrendt Djævlepagten. En historie om Thorkild Hansen. Gyldendal 1995

Iben Holk og Lars Peter Rømhild (red.) Landkending. En bog om Thorkild Hansen. Odense Universitetsforlag 1992

Michael Jalving Mellem linierne. Thorkild Hansen som historiefortæller. Odense Universitetsforlag 1994

Søren Schou „Thorkild Hansens eksistentielle historieskrivning“ i Bernard Eric Jensen m.fl. (red.) Danmarkshistorier: en erindringspolitisk slagmark. Roskilde Universitetsforlag 1998

Helle Helle

Jan Bruun Jensen „At genkende Helle Helle – i lyset af antirealismen“ i: Den blå port 41, 1997

Erik Svendsen „Forestilling om en ukompliceret tekst“ i: Spring 20, 2003

Merete Pryds Helle

Kirsten Landbo „En verden til forskel. Merete Pryds Helles forfatterskab og nye prosa“ i: Kritik 121, 1996

Christina Hesselholdt

Anker Gemzøe „Moralitetens modernitet. Christina Hesselholdt: Kraniekassen“ i: Ove Christensen og Claus Falkenstrøm (red.) På kant med værket. Akademisk Forlag 2004

Steffen Hejlskov Larsen „„Hjemløs!“ Analyse af Christina Hesselholdts Marlon-trilogi“ i: Kritik 141, 1999

Anders Remmer „To nanoromaner“ i: Den blå port 27-28, 1993

Lilian Munk Rösing „Strimler af barndom“ i: Den blå port 47, 1999

Sven Holm

Esther Kielberg „Utopi og kritik i Sven Holms forfatterskab“ i: Bogens Verden 2, 1985

Eik Koch „Skriften på afstand“ i: Karneval 1983

Peer Hultberg

Jesper Gulddal og Martin Møller „Sludder og vrøvl. To typer nonsens i Peer Hultbergs Requiem“ i: Kritik 136, 1998

Anne Marie Mai „At kende sit Viborg – om Peer Hultbergs Byen og Verden, 1992“ i: Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

Jan Kjærstad „Menneskets felt“ i: Kritik 111, 1995

Klaus Høeck

Svend Erik Larsen „Op al den ting … Om Klaus Høecks Hjem“ i: Den blå port 6, 1987

Tue Andersen Nexø „Hendes øjenvippers brændte sommerfugle. Den morfologiske metafor i Klaus Høecks digtning“ i: Kritik 147, 2000

Søren Sørensen Den ottende dag. En monografi over Klaus Høecks digtsamling 'Hjem'. Odense Universitetsforlag 1994

Peter Høeg

Lilian Munk Rösing „En forfængelig fortæller“ i: Spring 10, 1996

Lilian Munk Rösing (red.) Abens poetik. Spring 2005

Per Højholt

Jacob Bøggild (red.) & Højholt. Portræt af en praksis. Spring 2004

Niels Egebak Højholts metode. Schønberg 1974

Iben Holk (red.) Natur/Retur. En bog om Per Højholts forfatterskab. Centrum 1984

Ole Martin Høystad Bildeunivers eller bilde av universet. Det norske samlaget 1998

Lars Johansson Udsatte egne – det er mig. Samtaler med Per Højholt. Borgen 1999

Bo Hakon Jørgensen Primitivitetens paradoksale kostume – om Per Højholts forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1986

Carsten Madsen Poesi, tanke & natur. Per Højholts filosofi og digtning. Klim 2004

F.P. JAC

Dorthe Sondrup Andersen „Det kulturelle arvegods og den fri vejrtrækning“ i: Kritik 78, 1987

Bo Hakon Jørgensen „Eftermaneren, som slår stjerner. Om F.P. Jac's Misfat“ i: Karneval 1981

Lars Bukdahl Læberne sproges. Hokus Pokus F.P. Jac, Borgen 2005

Bo Green Jensen

Adda Bach Christensen „Vejen mod nærvær. Om Bo Green Jensens digtcyklus Rosens Veje“ i: Nordica 9, 1992

Bente Ellekjær „'Korset kan blomstre /og dragen kan dø'. Myte og mulighed, tidstegn og livstegn i Bo Green Jensens digtkreds Rosens Veje“ i: Nordica 5, 1988

Horace Engdahl „Stemmerne i rosenpagoden“ i: Den blå port 6, 1987

Finn Stein Larsen „Delfin og kimærer“ i: Karneval 1981

Håvard Rem „Om Bo Green Jensens Rosens Veje, 1981-86“ i: Vinduet 2, 1987

Carsten Jensen

Frits Andersen „En følsom rejsende“ i: Kritik 132, 1998

Erik Aalbæk Jensen

Poul Bager „Brud og tradition. Om Erik Aalbæk Jensens Særlige vilkår“ i: Spring 9, 1995

Erik Aalbæk Jensen „Historien om de små og færre“ i: Kritik 57, 1981

Søren Schou „Idyl og djævleø“ i: Kritik 113, 1994

Søren Schou De danske Østfront-frivillige. Suenson 1981

Pia Juul

Steffen Hejlskov Larsen „Fordoblingen, tredoblingen af eventyr“ i: Spring 7, 1994

Christian Kampmann

Palle Dinesen „Hedonistisk livsopfattelse – en overvejelse af Christian Kampmanns Andre måder“ i: Kritik 38, 1976

Kirsten Jacobsen Perlerne. Christian Kampmann – hans tid, oprør og familien Gregersen. Lindhardt og Ringhof 2004

John Chr. Jørgensen (m.fl.) Christian Kampmann. Om at være sig selv. Dansklærerforeningen 1985

Karen Syberg „Virkeligheden der voksede over hovedet“ i: Poetik 27, 1976

Line Knutzon

Birgitte Hesselaa Vi lever i en tid. Line Knutzons dramatik. Borgen 2001

Arthur Krasilnikoff

Johannes Nørregaard Frandsen „Udkant og magi. Provins i dansk prosalitteratur i 1980'erne“ i: Johannes Nørregaard Frandsen m.fl. Den centrale periferi. Hovedland 1994

Peter Laugesen

Lars Bukdahl (red.) UGH! Et totalskriftportræt af Peter Laugesen. Spring 2002

Lars Bukdahl „Laugesens laughs“ i: Kritik 124, 1996 Niels Egebak Tekst og økonomi. Arena 1976

Dan Turèll „Peter – Poesien og Personen“ i: Dan Turèll Just a Gigolo. Borgen 1995

Pablo Henrik Llambías

Rolf Højmark Jensen „Den pendulerende kunstner“ i: Ildfisken 17, 1998

Vagn Lundbye

Jimmi Michelsen Andre værker. Danske 1960'er- og 70'erromaner i opbruddet fra modernismen. Upubliceret ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet 2006

Niels Lyngsø

Jakob Hansen Litterære verdensbilleder. Menneske og natur hos Solvej Balle, Merete Pryds Helle og Niels Lyngsø. Museum Tusculanum 2000

Svend Åge Madsen

Niels Dalgaard Dage med Madsen eller Livet i Århus. Om sammenhænge i Svend Åge Madsens forfatterskab. Museum Tusculanum 1996.

Anker Gemzøe Metamorfoser i mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. Medusa 1997

Anne-Marie Mai „Så længe man snævrer, dør man ikke – om Svend Åge Madsens At fortælle menneskene, 1989“ i: Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

Henrik Skov Nielsen Tertium datur – om litteraturen eller det ikke-værende. Bindslev 2003

Harley Sonne „Den refleksive fiktion. Om Svend Åge Madsens tekstarbejde“ i: Kritik 33, 1975

Ivan Malinowski

Bente Hansen Forfattere i/mod kapitalismen – omkring Erik Knudsen og Ivan Malinowski. Hans Reitzel 1975

Vagn Thule Hansen Ivan Malinowski. Borgen 1980

Carsten Jensen „Kammerat med kosmos“ i: litteratur 80, 1980

Bent Bjerring Nielsen „Fuga for en moderne tid. Om Malinowski, naturen og det (post)moderne“ i: Den blå port 9, 1988

Ib Michael

Else Vinæs Forvandlingsfortællinger. En undersøgelse af Ib Michaels forfatterskab med særligt henblik på myte, sprog og fantastik. Odense Universitetsforlag 1997

Bo Hakon Jørgensen „Frihedens pest. Ib Michael Troubadurens lærling“ i: Læsninger i dansk litteratur 5. Odense Universitetsforlag 1999

Henning Mortensen

Henrik Palle „I voldens element og elementernes vold“ i Tid Skrift 12 1990

Erik Svendsen „Vi kalder springvandet for akustisk parfume“ i Spring 11 1997

Hans-Jørgen Nielsen

Poul Behrendt Bissen og dullen. Gyldendal 1984

Jørgen Gleerup „FF – Åbenbaringens ophavsmænd. Hans-Jørgen Nielsens Fodboldenglen“ i: Læsninger i dansk litteratur 5. Odense Universitetsforlag 1999

Hans-Jørgen Nielsen „Til fiktionens forsvar. Et forsøg på at forsvare digtningens og kunstens funktion“ i: Kritik 52, 1980

Peter Kirkegaard „Fodboldenglen – en stor historie eller en lille?“ i: Anker Gemzøe m.fl. (red.): Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag 2004

John Mogensen „Tressernes karneval er pludselig forbi“ i: Karneval 1981

Tania Ørum Portræt af et forfatterskab. Hans-Jørgen Nielsen. Spring 2001

Bent Vinn Nielsen

Carsten Elbro „Protestens former“ i: Kritik 60, 1982

Henrik Nordbrandt

Thomas Bredsdorff Med andre ord. Om Henrik Nordbrandts poetiske sprog. Gyldendal 1996

Iben Holk (red.) Ø. En bog om Henrik Nordbrandt. Odense Universitetsforlag 1989

Dan Ringgaard Henrik Nordbrandt. Aarhus Universitetsforlag 2005

Jan Rosiek Andre spor. Studier i moderne dansk lyrik. Spring 2003

Leif Panduro

Ib Bondebjerg Elektroniske fiktioner. Tv som fortællende medie. Borgen 1993

Paul Hammerich (red.) Panduros verden. Forum 1977

John Chr. Jørgensen Leif Panduro – radio, film, teater, tv. Borgen 1973

John Chr. Jørgensen Leif Panduro, en biografi. Gyldendal 1987

Palle Kjærulff-Schmidt Skal vi vove det? Christian Ejlers' Forlag 1996

Henrik Lundgren „Efterskrift“ til Leif Panduro Rundt om Selma. Dansklærerforeningen/Gyldendal 1977

Bodil Wamberg Den gale kærlighed. Gyldendal 1978

Juliane Preisler

Anne Borup „Tilløb til stilstand. Om Juliane Preislers Standset aften“ i Synsvinkler 7 1994

Britta Timm Knudsen „Det er nødvendigt at fare vild“ i: Den blå port 6, 1987

Ebbe Kløvedal Reich

Allan Olsen „Historieopfattelsen og den analogiske metode“ i: Kritik 57, 1981

Ole Pedersen Den historiske fortælling. Dannelsen i Ebbe Kløvedal Reichs forfatterskab. Dansklærerforeningen 1985

Jørn Riel

Kirsten Thisted „Danske Grønlandsfiktioner. Om billedet af Grønland i dansk litteratur“ i: Kosmorama. Tidsskrift for filmkunst og filmkultur 232,2003

Klaus Rifbjerg

Lars Gustaf Andersson og Per Svenson Rifbjergs naturaliekabinet eller Herlighedsværdien. En studie i tolv noveller. Gyldendal 2002

Torben Brostrøm Klaus Rifbjerg. En digter i tiden, bd. 1-2. Gyldendal 1991

Jørgen Bonde Jensen Klaus Rifbjergs poesi. Babette 1986

Jørgen Bonde Jensen Klaus Rifbjergs prosa. Babette 1989

Jørgen Dines Johansen Hvalerne venter. Studier i Klaus Rifbjergs forfatterskab. Odense universitetsforlag 1981

Jakob og Janus Kramhøft Kærligheden er alt – en bog om Klaus Rifbjerg. Tiderne Skifter 2003

Per Svenson Den grønne sjæl – en studie i Klaus Rifbjergs poesi. Kimære 1989

Jokum Rohde

Birgitte Hesselaa „En sommer i helvede“ i: Birgitte Hesselaa (red.) Fornyere. Drama 2004

Mikkeline Blatt Hoffmeyer „Lets get lost… Forfald, skizofreni og vildfarelser i Jokum Rohdes dramatik“ i: Reception 42, 2001

Astrid Saalbach

Karen-Maria Bille „I Saalbachs sårede univers“ i: Teater-et 67, 1993

Hans Hauge „Astrid Saalbachs romaner“ i: Kritik 124, 1996

John Chr. Jørgensen „Den glemte skov“ i: Spring 7, 1994

Jens Kistrup „Astrid Saalbach Aske til akse – støv til støv“ i Læsninger i dansk litteratur 5. Odense Universitetsforlag 1999

Line Koefod-Gertvig og Tove Pedersen „Civilisation på vildspor“ i: Birgitte Hesselaa (red.) Fornyere. Drama 2004

Janek Szatkowski „Af jord er du kommet“ i: Elin Andersen & Niels Lehmann (red.) Teaterlegeringer. Aarhus Universitetsforlag 1998

Peter Seeberg

Iben Holk (red.) Mytesyn. En bog om Peter Seebergs forfatterskab. Centrum 1985

Marianne Juhl Peter Seeberg. Gyldendal 1999 Kultur & Klasse 97, 2004. Tema: Peter Seeberg.

Henk van der Liet (red.) Indfaldsvinkler – en forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad. Gyldendal 1998

Jan Bruun Jensen „Verdensuordenens umulighed. Mytens utilstedelighed i Peter Seebergs forfatterskab“ i: Kultur & Klasse 97, 2004

Bjarne Sandstrøm „Vejen mod havet. Om bevidstheden som problem i Seebergs forfatterskab“ i: Kritik 47, 1979

Bjarne Sandstrøm „De seebergske readymades“ i: Spring 15, 1999

Peter Vejrum Som et firben i solen. En undersøgelse af Peter Seebergs eftersøgning 1946-1999. Odense Universitetsforlag 2000

Louise Zeuthen „Dionysos ler stadig. Om Nietzsches amor fati-begreb, modernisme og to værker af Peter Seeberg“ i: Spring 12, 1998

Tage Skou-Hansen

Niels Gunder Hansen Tage Skou-Hansen. Et forfatterskabsportræt. Gyldendal 2004

Peter Kirkegaard „Der var engang en krig. Om sammenhængen mellem Tage Skou-Hansens to romanserier 'Holger Mikkelsen' og 'Historier fra det runde bord'“ i: Kritik 117, 1995

Atle Næss „Historien er min. Jeg fortæller kun det der passer mig. Nogle bemærkninger om Holger Mikkelsen som upålidelig fortæller“ i: Kritik 60, 1982

Ejgil Søholm Fra frihedskamp til lighedsdrøm. En læsning af Tage Skou-Hansens forfatterskab. Gyldendal 1979

Christian Skov

Mogens Davidsen „Den blufærdige refleksion – om Christian Skovs Ingers hvide ben, 1989“ i: Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

Jørgen Sonne

Per Olsen og Søren Schou (red.) Denne Sonne. Munksgaard/Rosinante 1995.

Henrik Stangerup

Harald Bache-Wiig „Nehmen Sie ihn weg! Om liv og kunst i Henrik Stangerups bekjennelsesroman Fjenden i forkøbet“ i: Tidsskrift for norsk litteraturvitenskap 8, 2005

Iben Holk (red.) Henrik Stangerup. Odense Universitetsforlag 1986

Ulrik Lehrmann „'En smutters dans på en knivsæg'. Henrik Stangerups Løgn over løgn“ i: Læsninger i dansk litteratur 5. Odense Universitetsforlag 1999

Niels Martinov Henrik Stangerup – en biografi. Cicero 2003

Hans Hagedorn Thomsen „Naturens skyld“ i: Kritik 58, 1981

Michael Strunge

Vibeke Blaksteen Væbnet med ordenes vinger. En bog om Michael Strunge, hans tid og hans forfatterskab. Gyldendal 1991

Ide Hejlskov „Iscenesættelse af digt og død“ i: Den blå port 8, 1987

Susanne Jorn „Overeksponeret liv“ i Erantis ud af en hvid væg. Odense Universitetsforlag 1988

Anne Marie Mai Mai – Strunge. Borgen 1985 (rev. udg. 1992)

Knud Munck Michael Strunge: en biografi. Lindhardt og Ringhof 2001

Hanne Marie Svendsen

Birgitte Hesselaa „At sige verden ret farvel“ i: Spring 15, 1999

Jens Smærup Sørensen

Hugo Hørlych Karlsen „At ende som eneboer – eller fra Adam til „Adam“, om Jens Smærup Sørensen: At ende som eneboer (1972)“ i: Roman/roman? Vintens Forlag 1974

Knud Sørensen

Johannes Nørregaard Frandsen „En digter med udkanternes favnemål“ i: Dansk Udsyn 1, 1987

Villy Sørensen

Marianne Barlyng og Jørgen Bonde Jensen (red.) Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab. Spring 2002

Jørgen Bonde Jensen Litterær arkæologi. Studier i Villy Sørensens „Formynderfortællinger“. Gyldendal 1978

Kasper Støvring Det etiske kunstværk: Villy Sørensens poetik og litterære kritik. Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag 2006

Villy Sørensen Talt. Et interview ved Finn Hauberg Mortensen. Gyldendal 2002

Pia Tafdrup

Poul Borum „PO-e-(RO)-tik. Om Pia Tafdrup og tre andre nye kvindelige lyrikere“ i: Kritik 66, 1984

Carsten Dilling (red.) Mindst et sår har kroppen altid. Pia Tafdrups forfatterskab. Borgen 1995

Mads Julius Elf „Med kroppen som utopi“ i: Kritik 116, 1995 Steffen Hejlskov Larsen „Kroppens metafysik“ i: Café Existens 25, 1985

Jette Lundbo Levy „Sigeligheder – om Pia Tafdrups poetik“ i: Spring 1, 1991

Erik A. Nielsen „En stige ind i himlen“ i: Spring 1, 1991

Søren Ulrik Thomsen

Neal Ashley Conrad Skønheden er en gåde. Søren Ulrik Thomsens forfatterskab. Vindrose 2002

Erik A. Nielsen „Søren Ulrik Thomsen: 'Det skabtes vaklen'“ i: Kritik 136, 1998

Svend Skriver „Når mørket vælder“ i: Kritik 142, 1999

Spring 16, 2001. Tema: Søren Ulrik Thomsen

Frederik Stjernfelt „Lys, vand og rum – i anledning af Søren Ulrik Thomsens Nye digte“ i: Kritik 82, 1987

Poul Erik Tøjner „Sprogets død“ i: Kritik 74, 1985

Claus Westh Det blå rum. Søren Ulrik Thomsens digtning. Borgen 1994

Kirsten Thorup

Steen Beck „Længslen efter nærvær“ i: Spring 7, 1994

Birthe Melgård Mortensen „Den kønsløse engel“ i: Kritik 71, 1985

Ole Thaisen „Åbne landskaber. Kirsten Thorup: Elskede ukendte“ i: Læsninger i dansk litteratur 5. Odense Universitetsforlag 1999

Anne-Marie Mai „Blandt de udødelige – om Kirsten Thorups Lille Jonna, 1977, Den lange sommer, 1979, Himmel og helvede, 1982 og Den yderste grænse, 1987“ i: Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

Dan Turèll

Peder Bundgaard Superdan. Et portræt af Dan Turèll. Borgen 1995

René Højris Dan Turèll. Samtale og introduktion. Borgen 1977

Poul Vad

Henk van der Liet Kontrapunkter. En studie i Poul Vads skønlitterære forfatterskab. Odense Universitetsforlag 1997

Henk van der Liet (red.) Indfaldsvinkler – en forfattersamtale mellem Peter Seeberg og Poul Vad. Gyldendal 1998

Ole Sylvest Det litterære karneval. Den groteske realisme i nyere danske romaner. Odense Universitetsforlag 1987

Morti Vizki

Susan Stølsvig „Det cyklamenfarvede forræderi“ i: Birgitte Hesselaa (red.) Fornyere. Drama 2004

Dorrit Willumsen

Maria Davidsen „Friheden uden ansigt – om Dorrit Willumsens Marie, 1983“ i: Prosa fra 80'erne til 90'erne. Borgen 1994

Marianne Kristiansen „Den stækkede kærlighed. En psykoanalytisk læsning af Dorrit Willumsens roman Manden som påskud“ i: Karneval 1981

Anne Birgitte Richard På sporet af den tabte hverdag: om Dorrit Willumsens forfatterskab og den moderne virkelighed. Gyldendal 1979

Anne Birgitte Rønning Historiske diskurser. Historiske romaner mellem fiksjon og historieskrivning. Oslo 1995

Jess Ørnsbo

Karen-Maria Bille „Udskældt og udskældende“ i: Teater-et 54, 1991

Vagn Thule „Portræt af Jess Ørnsbo“ i: Bogens Verden 6, 1968

Vejviser

Værket Dansk litteraturs historie i fem bind udkom i årene 2006-2009. Teksten ovenfor er kapitlet Litteratur om litteraturen 1960-2000.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig